Apliecinājuma kartes izskatīšana un akceptēšana
Izvēlētā organizācija: Priekules novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības būvvalde izskata Apliecinājuma kartes atbilstību teritorijas plānojumam un būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Ja Apliecinājuma karte atbilst teritorijas plānojumam un būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, Priekules novada pašvaldības Būvvalde veic atzīmi Apliecinājuma kartē par Būvniecības ieceres akceptu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:  
1) Apliecinājuma karte 3 eksemplāri(oriģināli).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts korespondence
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Lēmuma pieņemšana
Būvvaldes darbinieks izskata iesniegto Apliecinājuma karti, ievada informāciju BIS sistēmā. Ja Apliecinājuma karte atbilst būvniecību regulējošos aktos noteiktajam, būvvaldes darbinieks veic atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un elektroniski paraksta to BIS sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvvaldes darbinieks akceptu apstiprina ar parakstu un zīmogu uz Apliecinājuma kartes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki