Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā
Izvēlētā organizācija: Priekules novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības būvvalde izskata iesniegtās būvniecības dokumentācijas atbilstību būvniecību regulējošiem aktiem, institūciju atzinumus. Ja dokumentācija atbilst būvatļaujas nosacījumiem Priekules novada pašvaldības Būvvalde pieņem būvobjektu ekspluatācijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz būvniecības normatīvajos aktos pieprasītos dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Lēmuma pieņemšana
Būvvaldes darbinieks izskata iesniegto Dokumentāciju, ievada informāciju BIS sistēmā. Ja ir iesniegta visa normatīvajos aktos minētā dokumentācija atbilst izsniegtās būvatļaujas nosacījumiem, būvvaldes darbinieks BIS sistēmā izveido Pieņemšanas ekspluatācijā aktu un elektroniski paraksta to BIS sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Akts 3 eksemplāros tiek izprintēts un parakstīts. 1 eksemplārs glabājas Būvvaldes arhīvā, 2 tiek atdoti pasūtītājam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki