Būvprojekta izskatīšana un atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildes veikšanu būvatļaujā
Izvēlētā organizācija: Priekules novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības būvvalde izskata būvprojekta atbilstību izsniegtās būvatļaujas nosacījumiem, būvniecību regulējošiem dokumentiem. Ja Būvprojekts atbilst būvatļaujas nosacījumiem Priekules novada pašvaldības Būvvalde veic atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:  
1) Būvprojekts 3 eksemplāri(oriģināli).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts korespondence
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Lēmuma pieņemšana
Būvvaldes darbinieks izskata iesniegto Būvprojektu, ievada informāciju BIS sistēmā. Ja Būvprojekts atbilst izsniegtās būvatļaujas nosacījumiem, būvvaldes darbinieks veic atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un elektroniski paraksta to BIS sistēmā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums par atzīmi tiek nosūtīts no BIS sistēmas uz norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki