Būvniecības ieceres izskatīšana un būvatļaujas izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Priekules novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības būvvalde izskata būvniecības ieceres atbilstību Priekules novada teritorijas plānojumam, būvniecību regulējošiem dokumentiem. Ja Būvniecības iecere atbilst noteikumiem, Priekules novada pašvaldības Būvvalde izsniedz Būvatļauju.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
1 mēnesis.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti Būvniecības ieceres izskatīšanai un būvatļaujas izsniegšanai:
1) Būvniecības iesniegums (veidlapa);
2) pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
3) zemes vienības robežu plāns (kopija);
4) Būvprojekts minimālā sastāvā 3.eksemplāri(oriģināli).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts korespondence
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Lēmuma pieņemšana
Būvvaldes darbinieks izskata iesniegto Būvniecības iesniegumu un Būvprojektu minimālā sastāvā, ievada informāciju BIS sistēmā. Ja būvniecības iecere atbilst Priekules novada teritorijas plānojumam, būvniecību regulējošiem dokumentiem, būvvaldes darbinieks sagatavo būvatļauju un elektroniski paraksta to BIS sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Būvatļauja tiek izsniegta Būvatļaujas ieceres iesniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki