Vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma kartes akceptēšana (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma kartes noformēšana ir vienkāršāks un ātrāks ceļš, kā veikt nelielas būvieceres realizēšanu. Apliecinājuma karte ir paredzēta formēt gadījumos,  kad, veicot būvdarbus, netiek izmainīts fasādes risinājums, netiek skartas būves nesošās konstrukcijas. Jaunbūvju  un piebūvju būvniecībai   apliecinājuma karte nav piemērojama. Tā ir piemērojama veicot dzīvojamo māju siltināšanu, iekšējo inženierkomunikāciju rekonstrukciju, agrāk uzbūvētu būvju lietošanas mērķa maiņai bez kapitālas pārbūves, telpu plānojuma izmaiņai, ja netiek skartas nesošās konstrukcijas. Par  vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma kartes noformēšanu pasūtītājs vienojas ar atbildīgo projektētāju par ieceres dokumentācijas izstrādi. To paraksta projektētājs, pasūtītājs un  tā ir jāakceptē būvvaldē. Pēc akcepta saņemšanas var tikt uzsākti būvdarbi. Būvatļaujas izsniegšana un pieņemšana ekspluatācijā nav paredzēta.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāizvērtē no projektētāja saņemtās apliecinājuma kartes atbilstība pasūtītāja sastādītajam projektēšanas uzdevumam. Pasūtītājam ir jāsaskaņo apliecinājuma karte.
Būvieceres pieteicējs būvvaldē iesniedz vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma karti 3 eksemplāros. Apliecinājuma kartes sastāvā ir jābūt paskaidrojuma rakstam, nojaucamo konstrukciju shēmai, jaunizveidojamo konstrukciju shēmai vai plānam, izkopējumam no inventarizācijas lietas, īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem, dažos gadījumos arī saskaņojumiem, būvdarbu izmaksu aprēķiniem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA