Būvatļaujas pārreģistrēšana (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Ja uzsāktas būvniecības laikā mainās būvdarbu veicējs, pasūtītājs, nekustāmā īpašuma īpašnieks vai lietotājs, izdotā būvatļauja ir jāpārreģistrē būvvaldē. Būvatļaujā būvvalde izdara attiecīgās izmaiņas un izdod jaunu būvatļauju. Par būvatļaujas pārreģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai pasūtītāja pilnvarots būvētājs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz brīvas formas iesniegums par būvatļaujas pārreģistrēšanu.
Būvatļaujas pārreģistrācijai ir nepieciešams iesniegt būvvaldē dokumentus, kas apliecina, atkarībā no situācijas, jaunizvēlētā būvētāja – juridiskas personas - tiesības veikt komercdarbību, civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, izdotās būvatļaujas oriģinālu, nekustamā īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus, uzrādīt kvīti par nodevas apmaksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA