Būvprojekta akceptēšana (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Izgatavoto būvprojektu, lai tas būtu par pamatu būvatļaujas saņemšanai, ir jāakceptē būvvaldē. Būvvalde izskata iesniegto būvprojektu un pārbauda tā atbilstību teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, izvērtē būvkonstrukciju risinājumu pamatotību un arhitektūras atbilstību, energoefektivitātes atbilstību, atbilstību Latvijas būvklimatoloģijai, izvērtē iespējamo būvniecības ietekmi uz pierobežnieku īpašumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāizvērtē no projektētāja saņemtā projekta atbilstība pasūtītāja sastādītajam projektēšanas uzdevumam, projektēšanas līguma noteikumiem. Pasūtītājam ir jāsaskaņo būvprojekts ar parakstu ģenplāna lapā.
Jāiesniedz brīvas formas iesniegums.
Būvieceres pieteicējs būvvaldē iesniedz būvprojektu 3 eksemplāros. Būvprojektam jābūt sekojošām sadaļām: vispārīgā daļa, ģenerālais plāns, arhitektūras sadaļa, būvkonstrukcijas, iekšējās inženierkomunikācijas, ārējās inženierkomunikācijas, teritorijas labiekārtošana. Pēc pasūtītāja ieskatiem vai gadījumos, kad būvniecību veic par pašvaldības vai struktūrfondu līdzekļiem, projekta sastāvā ir jāiekļauj būvdarbu izmaksu aprēķins, būvdarbu organizācijas projekts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA