Būvprojekta saskaņošana un akceptēšana
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Būvprojekts ir nepieciešams, lai veiktu:
1. otrās vai trešās grupas ēkas jaunu būvniecību;
2. otrās vai trešās grupas ēkas novietošanu;
3. otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas restaurāciju vai atjaunošanu;
4. otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi;
5. otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti;
6. otrās vai trešās grupas ēkas nojaukšanu;
7. jauna ceļa un ielas būvniecību vai esoša ceļa un ielas pārbūvi;                                                                                    
8. otrās un trešās grupas inženierbūve;
9. otrās un trešās grupas hidrobūves;
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Būvvalde 30 dienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu akceptēt ieceri vai izsniedz pamatotu atteikumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāsastāda projektēšanas uzdevums projektētājam;
Jāpasūta būvprojekts, jānoslēdz projektēšanas līgums;
Būvprojekts jāsaskaņo ar visām būvatļaujā uzrādītajām fiziskajām un juridiskajām personām;
Būvprojekts ar visām sadaļām jāiesniedz būvvaldē uz izskatīšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA