Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Būvatļauja nepieciešama, lai:
1. Pārbūvētu pirmās grupas ēkas vai to daļu, pārsniedzot Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumā noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, un/vai mainot lietošanas veidu no dzīvojamās ēkas uz nedzīvojamo ēku un otrādi;
2. Restaurētu pirmās grupas ēku, kas ir kultūras piemineklis, vai tās daļu;
3. Uzbūvētu vai novietotu otrās, trešās grupas ēku;
4. Restaurētu, atjaunotu vai pārbūvētu otrās, trešās grupas ēku vai tās daļu;
5. Nojauktu otrās, trešās grupas ēku.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Būvvalde 30 dienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu akceptēt ieceri vai izsniedz pamatotu atteikumu;
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanas dokumentu sarakstu regulē konkrētie speciālie būvnoteikumi:
Ēku būvnoteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.529; 2014.10.01.); http://likumi.lv/doc.php?id=269164;
Autoceļu un ielu būvnoteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.633; 2014.10.01.);  http://likumi.lv/doc.php?id=269710
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.253; 2017.06.06.);  https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi#p18&pd=1
Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.550; 2014.10.01.); http://likumi.lv/doc.php?id=269168
Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība(Ministru kabineta noteikumi Nr.501; 2014.10.01.); http://likumi.lv/doc.php?id=269032

Pašvaldības nodevas apmērs aprēķinām pēc saistošie noteikumi Nr.11 “Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”, adrese: http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/saistosie-noteikumi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA