Būvatļaujas izsniegšana (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Būvatļauja ir dokuments, kas apliecina tiesības uzsākt un veikt būvdarbus. Patvaļīga būvniecība nav pieļaujama. Pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai var iesniegt būvvaldē pēc tam, kad ir būvvaldē akceptēts būvprojekts.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. jāsaņem plānošanas un arhitektūras uzdevums,
2. jāsastāda projektēšanas uzdevums projektētājam,
3. jāpasūta būvprojekts, jānoslēdz projektēšanas līgums,
4. jāizņem tehniskie un īpašie noteikumi uzrādītajās instancēs,
5. būvprojekts jāsaskaņo ar visām uzrādītajām fiziskajām un juridiskajām personām,
6. jāiesniedz būvprojekts ar visām sadaļām būvvaldē izskatīšanai,
7. jāsamaksā valsts nodeva.
Būvatļaujas saņemšanai būvvaldē fiziska persona iesniedz vienotas formas būvatļaujas pieprasījumu, akceptētu būvprojektu, zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus, apdrošinātāja izsniegtu būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi. Juridiskajām personām bez minētajiem dokumentiem vēl ir jāiesniedz būvdarbu vadītāja un būvuzrauga saistību raksti, līgumi par būvdarbu veikšanu, būvuzraudzības veikšanu un autoruzraudzības veikšanu, būvuzņēmuma rīkojums par darba drošības speciālista nozīmēšanu un tā apliecības kopija, būvdarbu un autoruzraudzības žurnāli. Ja paredzēti būvdarbi valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā, jāiesniedz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja. Apvienotās projektēšanas un būvdarbu veikšanas gadījumā būvvaldē ir jāiesniedz izvērstais skiču projekts, nulles cikla būvniecības pilns tehniskais projekts, atbildīgā projektētāja parakstīts apliecinājums par tehniskā projekta izstrādāšanu un būvuzraudzību objektā, kā arī šeit uzrādītie juridiskai personai paredzētie dokumenti. Ja būvdarbi tiek veikti pamatojoties uz vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas apliecinājuma kartes pamata, būvatļauja nav jāsaņem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA