Tūrisma un izglītojošu pasākumu organizēšana, Jelgava
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs", lai veicinātu Jelgavas un apkārtnes tūrisma attīstību, organizē tūrisma un kultūrizglītojošus pasākumus Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Nav noteikts, atkarībā no pasākuma norises.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana iespējama klātienē, tūrisma informācijas centrā Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā, sazinoties elektroniski vai pa telefonu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jelgavas reģionālais tūrisma centrs
Adrese: Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63005445; 63005447
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Radošo nodarbību izmaksas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī noteiktas ar Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 20. novembra lēmumu Nr.18/9 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" maksas pakalpojumu apstiprināšana":
Jaunlaulātajiem (2 personas), 1 nodarbība – 24.79 euro (bez PVN);
Jaunlaulātā pāra viesiem, 1 persona – 4.13 euro (bez PVN);
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" organizēti pasākumi (radošās nodarbības, tematiskie vakari, semināri, u.c. pasākumi), 1 persona – minimālā maksa 0.83 euro (bez PVN).
Par pakalpojumu var norēķināties skaidrā naudā vai ar maksājumu karti tūrisma informācijas centrā Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā vai ar pārskaitījumu pēc izrakstīta rēķina. Par rēķina izrakstīšanu jāinformē pakalpojuma sniedzējs vismaz 1 dienu pirms pakalpojuma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
pakalpojumu saņem klātienē atbilstoši pieprasītajam pakalpojumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus