Kontaktu dibināšana ar tūrisma aģentūrām un tūroperatoriem
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros tiek organizētas ārvalstu tūroperatoru vizītes Latvijā, nodrošinot kontaktu dibināšanu, programmas sagatavošanu un nodrošināšanu. Vizīšu mērķis ir iepazīstināt ārvalstu tūroperatorus ar Latvijas tūrisma piedāvājumu, veidot pozitīvu priekšstatu par valsti, veicinot pakalpojumu sniedzēju interesi iekļaut Latviju savos piedāvājumos. Uzņēmumiem, kas jau nodrošina braucienus uz Latviju, tiek sniegts padziļināts ieskats Latvijas tūrisma piedāvājumā, paplašinot esošo maršrutu piedāvājumu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Tūroperatoru vai ceļojumu aģentūru pārstāvji, kuriem ir interese iekļaut Latviju savos galamērķu piedāvājumos vai uzlabot jau esošo piedāvājumu un kuri atbilst Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2018.-2023. gadam, noteiktajiem ārvalstu mērķa tirgiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atbalstu tūroperatoru vizīšu organizēšanai iespējams pieprasīt, nosūtot brīvas formas elektroniskā pasta vēstuli uz tourism@liaa.gov.lv, iekļaujot informāciju par plānoto vizīti, tās norises laiku, dalībniekiem, mērķi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
LIAA Tūrisma departaments izvērtē pieteikumu, tā aktualitāti, programmu, mērķa tirgus atbilstību Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2018. – 2023. gadam noteiktajam. Nepieciešamības gadījumā lūdz sniegt papildu detalizētu informāciju atbalsta izvērtēšanai. Pēc pieteikuma izvērtēšanas LIAA Tūrisma departaments pieņem lēmumu par vizītes atbalstīšanu vai noraidīšanu. Ja tiek pieņemts pozitīvs lēmums, pakalpojuma saņēmējs tiek informēts par obligātajiem sadarbības nosacījumiem. Pēc apstiprinājuma par sadarbības nosacījumu ievērošanu LIAA atbalsta vizītes norisi.
Pakalpojuma saņemšanas vieta - atkarībā no vizītes norises vietas un sadarbības formāta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus