Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Restaurācijas darba procesa un izpildījuma kvalitātes atbilstības vērtējums nacionālo un starptautisko kultūras mantojuma aizsardzības jomas tiesību aktiem restaurācijas jomā. Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas ekspertu padome, pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā apstiprināto Nolikumu, vērtē Restaurācijas speciālista darba paraugus ar mērķi piešķirt noteiktu restaurācijas speciālista kvalifikāciju.
Būvju restaurācijas speciālistu kvalifikācijas komisija, pamatojoties uz vienošanos starp VKPAI un Latvijas Būvinženieru savienību, lemj par VKPAI atzinuma sniegšanu  restaurācijas darbu vadīšanā un/vai uzraudzībā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kura iesniegusi pieteikumu novērtēt restauratora kvalifikāciju.
Termiņš:
90 dienas (restaurācijas speciālista kvalifikācija)
30 dienas (būvju restaurācijas speciālista kvalifikācija)
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Jāiesniedz VKPAI adresēts iesniegums par pirmreizēju restaurācijas kvalifikācijas novērtējumu, kam pievieno zināšanas, prasmes un pieredzi apliecinošus dokumentus, saskaņā ar apstiprināto "Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas kārtība",   vai iesniegums par atkārtotu restaurācijas kvalifikācijas novērtējumu, kam pievieno iepriekšējā perioda darbības pārskatu ar veikto darbu sarakstu un īsu to aprakstu.

Skat. http://mantojums.lv/lv/restauratoriem/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Adrese: Pils iela 20, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Adrese: Pils iela 20, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA