Lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz valsts nozīmes kultūras pieminekli
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa atsavināšanas gadījumā, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde), ņemot vērā valsts nozīmes kultūras pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību, atrašanās vietu, izmantošanas veidu, kā arī nepieciešamību nodrošināt valsts nozīmes kultūras pieminekļa publisko pieejamību un ņemot vērā sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, pieņem lēmumu par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai lēmumu par atteikumu izmantot valsts pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Objekta īpašnieks (valdītājs), pircējs, pilnvarotā persona
Termiņš:
Pārvalde lēmumu par atteikumu izmantot valsts pirmpirkuma tiesības ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta personai, kura iesniegusi inspekcijā pirkuma līgumu vai tā norakstu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums ar pirkuma līgumu vai tā norakstu (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki