Nosacījumi kultūras pieminekļu aizsardzības prasības kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu pārveidošanai (uzziņa)
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Saskaņā ar būvvaldes izsniegto būvatļauju Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde sagatavo un izsniedz kultūras pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas īpašos noteikumus, kas ir saistoši kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) būvprojektēšanā, ja tas ir nepieciešams pakalpojuma pieprasītājam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Ēkas (objekta) īpašnieks (valdītājs), pilnvarotā persona
Termiņš:
20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums (skat. veidlapu), īpašuma tiesību apliecinoša kopija (ja nav reģistrēts zemesgrāmatā), zemes gabala robežu plāns, ieceres skice (ja tāda ir).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki