Liepājas muzeja krājuma izmantošana
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Liepājas muzejā (izglītojošam mācību un pētniecības  darbam vai reklāmai un biznesa nolūkos) iespējama:
• eksponātu fotografēšana muzeja ekspozīcijās un krājuma novietnē,
• unikālu eksponātu fotografēšana un filmēšana krājuma novietnēs,
• muzeja krājuma priekšmetu deponēšana,
• krājumu materiālu atlase,
• muzeja materiālu kserokopēšana,
• muzeja materiālu skenēšana,
• muzeja materiālu zīmēšana,
• muzeja priekšmetu ekspertīze, speciālistu konsultācijas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Pakalpojuma pieteikšana vismaz 7 dienas iepriekš.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Par Liepājas muzeja krājuma izmantošanu, deponēšanu vai krājuma priekšmetu atlasi personai Liepājas muzejam jāiesniedz muzeja direktorei Dacei Kārklai adresēts iesniegums, kurš rakstāms brīvā formā un iesniedzams klātienē, pa pastu vai elektroniski e-pastā ar drošu e-parakstu.

Muzeja priekšmetu ekspertīzes un speciālistu konsultācijas var pieprasīt mutiski klātienē, telefoniski vai pa e-pastu direktores vietniecei krājuma darbā Ritai Krūmiņai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas muzejs
Adrese: Kūrmājas prospekts 16, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 2 708 94 18
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Liepājas muzeja pasts
Adrese: Kūrmājas prospekts 16, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 2 704 13 93
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Liepājas muzeja krājuma izmantošanas cenrādis pieejams iestādes mājas lapā – http://liepajasmuzejs.lv/lv/lm/171-cenradis/.

Maksu par Liepājas muzeja krājuma izmantošanu var veikt skaidrā naudā Liepājas muzeja kasē vai ar pārskaitījumu Liepājas muzeja kontā pēc izrakstīta rēķina (rēķinu var saņemt personīgi Liepājas muzejā, pa pastu vai e-pastu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana klātienē atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas muzejs
Adrese: Kūrmājas prospekts 16, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 2 708 94 18
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki