Valmieras Kultūras centra telpu un brīvdabas teritoriju noma
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Valmieras Kultūras centra telpu un brīvdabas teritoriju nomas maksa
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Valmieras Kultūras centrs izskata iesniegumu 5 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas, sazinoties ar pieteicēju, un pieņem attiecīgu motivētu lēmumu par telpu nomu vai atteikumu nomāt telpu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valmieras Kultūras centra telpu un brīvdabas teritoriju nomas maksu nosaka 27.10.2016. Valmieras pilsētas pašvaldības lēmums Nr.407 "Par Valmieras Kultūras centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu" - skatīt sadaļā "Dokumenti un veidlapas"
Lai pieteiktu pakalpojumu, fiziskai vai juridiskai personai Valmieras Kultūras centram jāiesniedz iesniegums - telpu nomas pieteikums. Iesniegumā (saite) jānorāda:
1) telpu nomas datums un laiks;
2) pasākuma veids un mērķis;
3) pieteicēja vārds, uzvārds, nosaukums un kontaktinformācija (tālrunis un e-pasta adrese);
4) cita būtiska informācija pēc pieteicēja ieskatiem.
Uzziņas par pakalpojumu:
Valmieras Kultūras centrs
adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207201, 64207204
E-pasts: kulturas.centrs@valmiera.lv
mājas lapa www.vkc.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Valmieras kultūras centrs
Adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Valmieras kultūras centra direktors Toms Upners, kulturas.centrs@valmiera.lv, 64207201, 64207204
Darba laiki
Pasts Pasts: Valmieras kultūras centrs
Adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 64207201, 64207204
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt pēc tam, kad Valmieras kultūras centrs saņem apliecinājumu par veikto maksājums par telpu vai teritorijas nomu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus