Publisko pasākumu rīkošanas atļauja (Ādažu novada dome)
Izvēlētā organizācija: ĀDAŽU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators, ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma norises sākuma iesniedz iesniegumu domei. Domes izpilddirektors pārbauda, vai pasākuma organizators ir ievērojis visas likuma prasības, vai pasākums netraucēs citu publisku pasākumu norisi, vai tas neapdraudēs sabiedrisko kārtību un drošību, cilvēku dzīvību vai veselību, un pieņem kādu no šādiem lēmumiem — izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju vai atlikt (ne ilgāk kā uz piecām darbdienām) iesnieguma izskatīšanu, norādot trūkumus, kas iesniedzējam jānovērš minētajā laikā. Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde. Ja publisku pasākumu rīko valsts iestāde, tā informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, par tā norises vietu un laiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pašvaldība var atlikt (ne ilgāk kā uz piecām darbdienām) iesnieguma izskatīšanu lēmumā norādīto trūkumu novēršanai.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
Oriģināls: 1.Iesniegums, 2.Personu apliecinošs dokuments.
Kopija, uzrādot oriģinālu:
1.Publiskā pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise;

2. Līgums par pasākuma norises vietas uzkopšanu un atkritumu izvešanu;

3. Līgums ar kārtības uzturētājiem;

4. Līgums ar personām, kas atbildīgas par tehnisko drošību;

5. Detalizēts pasākuma plāns;

6. Pasākuma norises vietas īpašnieka piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;

7. Satiksmes organizācijas shēma (gadījumos, ja paredzēts slēgt vai ierobežot transporta kustību;

8. Bīstamo iekārtu lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamie dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Ādažu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis: 66954800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma apmaksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Ādažu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis: 66954800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Ādažu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis: 66954800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki