Saskaņojums šaušanas sporta sacensību rīkošanai šautuvē (šaušanas stendā)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai Rīgas pilsētā rīkotu šaušanas sporta sacensības šautuvē (šaušanas stendā), tās ir jāsaskaņo ar pašvaldību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Sacensības šaušanas sporta disciplīnās tajos šaušanas veidos, kuros ir apstiprināti un publicēti sacensību noteikumi, ir tiesīgas organizēt šaušanas sporta federācijas, kas atzītas Sporta likumā noteiktajā kārtībā, un to kolektīvie biedri, kuru statūtos ir paredzēts attiecīgs darbības veids, kā arī juridiskās vai fiziskās personas, kurām saskaņā ar likumu piešķirtas tiesības izmantot ieročus, un pašvaldības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz:
1. Iesniegums, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese.
2. Apliecinājums par sacensību rīkotāja atbilstību tiesību aktos noteiktajām prasībām.
3. Sacensību nolikuma kopija vai informācija par sacensību veidu, norises vietu un laiku.
4. Juridiskās vai fiziskās personas, kurai izsniegta licence attiecīgās šautuves (šaušanas stenda) darbībai, rakstveida piekrišana sacensību rīkošanai, ja tā nav sacensību rīkotājs
5. Sacensību norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišana sacensību rīkošanai, ja tas nav sacensību rīkotājs, un īpašumtiesību apliecinoša dokumenta dati (dokumenta datums, numurs, veids un derīguma termiņš).

Dokumentus var iesniegt klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai nosūtīt pa pastu Rīgas pilsētas izpilddirektoram.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pasts Rīgas pilsētas izpilddirektors
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums saņemams klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 80000800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki