Atļauja intīma rakstura izklaides rīkošanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai Rīgas pilsētā veiktu tādu izklaides vietu darbību un pasākumu organizēšanu, kuri satur intīma rakstura izklaidi, nepieciešams saņemt attiecīgu pašvaldības izsniegtu atļauju minētajai darbībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz:
1. Iesniegums, kurā norāda informāciju par rīkotāju (fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskai personai - juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
2. Nomas līgums vai dokuments, kas apliecina īpašuma tiesības uz vietu, kur tiks rīkota intīma rakstura izklaide;
3. Ja rīkotājs nav tās vietas īpašnieks, kur tiks rīkota intīma rakstura izklaide, minētās vietas īpašnieka rakstisku piekrišanu intīma rakstura izklaides rīkošanai;
4. Intīma rakstura izklaides vietā plānoto pasākumu apraksts.

Dokumentus var iesniegt klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai nosūtīt pa pastu Rīgas pilsētas izpilddirektoram.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pasts Rīgas pilsētas izpilddirektors
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums saņemams klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 80000800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki