Atļauju izsniegšana publisko pasākumu rīkošanai (Salaspils novads)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Atļaujas izsniegšana publisko pasākumu rīkošanai nepieciešama, ja persona vēlas organizēt publisku (piemiņas, kultūras, sporta vai reklāmas) pasākumu Salaspils novadā.
Publisko pasākumu rīkošanas atļauja nav nepieciešama pasākumiem, kuri tiek rīkoti sporta vai atpūtas bāzēs, telpās, kā arī, ja to rīko valsts vai pašvaldības iestādes. Valsts vai pašvaldības iestādēm ir jāinformē pašvaldība par šāda pasākuma organizēšanu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1) Pasākuma organizators Apmeklētāju apkalpošanas centrā iesniedz iesniegumu publiska pasākuma organizēšanai Salaspils novadā un nepieciešamos dokumentus 2) Pasākuma organizators saskaņo pasākumu ar valsts policiju - iesniedz iesniegumu Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Salaspils policijas iecirknim, Skolas ielā 7a, Salaspilī, LV-2121; 3) Pasākuma organizators vismaz 2 dienas pirms pasākuma apdrošina savu civiltiesisko atbildību, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par atļaujas izsniegšanu, 4) Pasākuma organizators domes kasē vai bankā samaksā pašvaldības noteikto nodevu par pasākuma rīkošanu, 5) Uzrādot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un nodevas samaksas apliecinošu dokumentu, pasākuma organizators Apmeklētāju apkalpošanas centrā var saņemt atļauju par pasākuma rīkošanu.
Nepieciešamie dokumenti:
Aizpildīts iesniegums atļaujai par publisko pasākumu rīkošanu;
Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija (juridiskai personai) vai pases kopija (fiziskai personai);
Pilnvara - personai, kas pārstāv juridisku personu;
Plānotā pasākuma norises plāns;
Norises vietas īpašnieka rakstiska piekrišana vai līguma kopija;
Līguma par tehniskās drošības atbildību kopija;
Līguma ar sabiedriskās kārtības nodrošinātāju kopija;
Līguma par medicīniskās palīdzības nodrošināšanu kopija (ja attiecināms);
Bīstamo iekārtu lietošanas atļauja (ja attiecināms);
Licences un līguma kopija - salūta organizatoriem;
Valsts Ugunsdzēsības dienesta saskaņojums, ja pasākumā izmanto pirotehniku.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kase
Salaspils apmeklētāju apkalpošanas centrs
Saulkalnes apmeklētāju apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kase
Salaspils apmeklētāju apkalpošanas centrs
Saulkalnes apmeklētāju apkalpošanas centrs