Aizputes pilsētas bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi
Izvēlētā organizācija: Aizputes novada dome
Īss apraksts:
Bibliotēkā bez maksas pieejams:
• Bibliotēkas lietotāju piereģistrēšana;
• Lasītavas pakalpojumi;
• Bibliotēkas lietotāju konsultēšana;
• Grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās;
• Starpbibliotēku abonementa  izmantošana;
• Internets;
• Datu bāze – letonika.lv;
• Filmu portāls - http://www.filmas.lv;
• Pirmskara laikrakstu teksti internetā www.periodika.lv un citas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijas;
• Aizpute – bibliogrāfisks rādītājs;
• “Ar Aizputi un novadu saistītie” virtuālā vārdnīca;
• Novadpētniecības materiāli mapēs.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Tajā pašā dienā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
1. Persona, reģistrējoties bibliotēkā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, aizpilda lietotāja reģistrācijas karti un ar savu parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu un iepazīšanos ar bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas noteikumiem.

2. Reģistrētam lietotājam bez maksas tiek izsniegta lietotāja karte, kas dod tiesības izmantot Aizputes bibliotēkas pakalpojumus.

3. Bibliotēkas lietotāja karte jāuzrāda katrā bibliotēkas apmeklējuma reizē, un karti var izmantot tikai tās īpašnieks.

4. Iespieddarbu un citu informācijas nesēju lietošanas termiņš ir 15 kalendārās dienas. Nepieciešamības gadījumā to var pagarināt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aizputes pilsētas bibliotēka
Adrese: Atmodas iela 24, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 25182193