ISBN, ISMN un ISSN numuru piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālā bibliotēka
Īss apraksts:
LNB pilda ISBN, ISMN un ISSN numuru aģentūras funkcijas Latvijas Republikā. Tie ir unikāli identifikatori, kuru uzdevums ir nodrošināt grāmatu, periodisko izdevumu un nošu izdevumu unikālu identificēšanu. LNB piešķir šos identifikatorus (ISBN par maksu, ISSN un ISMN par velti) darbiem pēc izdevēju pieprasījuma.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
5 darbdienu laikā pēc rēķina apmaksas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pakalpojuma pieteikšana
Pakalpojumu iespējams pieteikt LNB portālā izdevējiem, kas ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas e-pakalpojumu sistēma Latvijas izdevējiem. Portāls kalpo kā platforma izdevēju komunikācijai ar LNB, nodrošinot iespēju pieteikt starptautiskos standartnumurus (ISBN, ISSN, ISMN), saņemt UDK un autorzīmi, saņemt un lejupielādēt ISSN svītrkodu, iesniegt tiešsaistes publikācijas obligāto eksemplāru, iesniegt pārskatu par izdevējdarbību, kā arī veikt pakalpojumu apmaksu / izveidot rēķinu pakalpojumu apmaksai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Uzziņas un konsultācijas
Adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki