Patenta un preču zīmes monitorings
Izvēlētā organizācija: LR PATENTU VALDE
Īss apraksts:
Intelektuālā īpašuma informācijas centrs piedāvā iespēju regulāri saņemt informāciju par jaunākajām pasaules tehnoloģiju attīstības tendencēm klientu interesējošā tehnikas jomā, par konkurentu aktivitātēm, pamatojoties uz patentu datu statistisko analīzi. Izmantojot patentu uzraudzības pakalpojumu, klients saņems aktuālu informāciju par publicētajiem patentiem un patentu pieteikumiem.  Intelektuālā īpašuma informācijas centrs piedāvā palīdzēt pārraudzīt arī klienta preču zīmi, sniedzot datus par līdzīgas vai identiskas preču zīmes jaunu reģistrāciju Eiropas Savienībā vai citās klientu interesējošās valstīs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu Patentu valdes kontā Valsts kasē. Monitoringa atskaite tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums par nepieciešamību veikt  patenta vai preču zīmes monitoringu. Pirms pakalpojuma saņemšanas interesents konsultāciju par monitoringa veikšanu var saņemt klātienē, e-pastā vai piezvanot uz norādīto tālruņa numuru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Intelektuālā īpašuma informācijas centrs
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra iela 33-6
Darba laiki
Telefons 67226628
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Noteiktā laika periodā (pēc izvēles - reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā u.tml.) klients ar e-pasta starpniecību saņems patentu dokumentu vai preču zīmju sarakstu ar  bibliogrāfisko datu apkopojumu un piekļuvi dokumentu pilnam tekstam tīmeklī.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Intelektuālā īpašuma informācijas centrs
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra iela 33-6
Darba laiki