Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālais arhīvs
Īss apraksts:
Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai, kas ietver papīra un elektronisko dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu, vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas izstrādi, fonda, apakšfonda, sērijas aprakstu sagatavošanu, kā arī elektronisko dokumentu sagatavošanu nodošanai
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pēc vienošanās atkarībā no apjoma
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients rakstiski, klātienē vai pa tālruni pieprasa pakalpojumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Alūksnes Zonālais valsts arhīvs
Cēsu zonālais valsts arhīvs
Daugavpils zonālais valsts arhīvs
Jelgavas zonālais valsts arhīvis
Jēkabpils zonālais valsts arhīvs
Parādīt visus...
2. solis / Līguma noslēgšana
Arhīvs apzina veicamos darbus un to apjomu, sagatavo tāmi un līguma projektu. Līgumu var parakstīt klātienē vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana, sagatavošana glabāšanai saskaņā ar līgumu
Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana, sagatavošana glabāšanai saskaņā ar līgumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Rēķina sagatavošana
Arhīvs sagatavo rēķinu atbilstoši paveiktā darba apjomam
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Rēķina apmaksa
Klients apmaksā rēķinu
Maksājumi: Skatīt maksājumus