Ģenealoģiska pētījuma sagatavošana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālais arhīvs
Īss apraksts:
Arhīvs sagatavo pētījumu par dzimtas vēsturi - ģimenes locekļu dzimšanas, laulību, miršanas faktiem, nodarbošanos, dzīves vietu no baznīcu grāmatām, iedzīvotāju sarakstiem, tautas skaitīšanas materiāliem, mājas grāmatām, pasēm u.c. arhīva glabāšanā esošajiem dokumentiem
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura fiziska persona, kas ir ieinteresēta dzimtas vēstures izpētē
Termiņš:
Ģenealoģisku pētījumu arhīvs sagatavo 6–12 mēnešu laikā, atsevišķos gadījumos arī ilgākā periodā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt, uzrakstot iesniegumu brīvā formā un iesniedzot to Latvijas Valsts vēstures arhīvā, jebkurā citā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai e-pastu, kā arī izmantojot e-pakalpojumu portālā www.arhivi.gov.lv vai latvija.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Latvijas Nacionālā arhīva portāls
Klātiene
Latvijas Nacionālā arhīva administrācija
Latvijas Valsts vēstures arhīvs
Pasts Latvijas Nacionālā arhīva adrese
Adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Latvijas Nacionālā arhīvs
2. solis / Avanss
Lai arhīvs uzsāktu ģenealoģiska pētījuma sagatavošanu, ir jāsamaksā avanss 70 EUR apmērā. Pasūtītājs saņem priekšapmaksas rēķinu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pētījuma sagatavošana
Arhīva darbinieks meklē arhīva dokumentos informāciju un sagatavo ģenealoģisko pētījumu/izziņu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pētījuma saņemšana
Pēc rēķina samaksāšanas pasūtītājs saņem ģenealoģisko pētījumu pieprasījumā norādītajā veidā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Valsts vēstures arhīvs
Adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 20017505
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Latvijas Nacionālā arhīva adrese
Adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Latvijas Nacionālā arhīvs