Latvijas Nacionālā arhīva audiovizuālo, skaņas un foto dokumentu kopiju sagatavošana
Izvēlētā organizācija: LATVIJAS NACIONĀLAIS ARHĪVS
Īss apraksts:
Filmu, video, skaņas, foto dokumentu, kas glabājas Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā, kopiju izgatavošana un piegāde klientam. Klients var norādīt vēlamos sagatavojamās kopijas parametrus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
30 dienas pēc rēķina apmaksas

Paziņojums

Termiņu var pagarināt, ja japrecizē klienta pieprasījums

Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Kopijas pieprasīšana
Klients pieprasījumā norāda objektus, no kuriem nepieciešamas kopijas un izgatavojamo kopiju parametrus, sagatavoto kopiju piegādes veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Latvijas Nacionālā arhīva portāls
Klātiene Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs
Adrese: Šmerļa iela 5, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67529822
Fakss: 67529954
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva pasts
Adrese: Šmerļa iela 5, Rīga, LV-1006
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs
2. solis / Līguma noslēgšana un rēķina sagatavošana
Arhīvs sagatavo līguma projektu un nosūta klientam.
Pēc līguma savstarpējas parakstīšanas klientam nosūta rēķinu par kopiju sagatavošanu, atbilstoši LNA maksas pakalpojumu cenrādim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Nacionālā arhīva administrācija
Adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67212539
Fakss: 67213994
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva pasts
Adrese: Šmerļa iela 5, Rīga, LV-1006
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs
3. solis / Rēķina apmaksa
Klients apmaksā rēķinu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Kopijas piegāde
Klients saņem kopijas portālā, pa pastu, pa e-pastu vai arhīvā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Latvijas Nacionālā arhīva portāls
Klātiene Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs
Adrese: Šmerļa iela 5, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67529822
Fakss: 67529954
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva pasts
Adrese: Šmerļa iela 5, Rīga, LV-1006
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs