Iedzīvotāju reģistra personas koda korektuma pārbaudes moduļa standarta programmatūras izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Uz motivēta iesnieguma pamata pieprasītājs var Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iegādāties Personas koda korektuma pārbaudes moduli, kas dod iespēju tā lietotājam pārbaudīt vai personas kods ir sintaktiski pareizs. Pārbaudes gaitā nenotiek datu pārbaude Iedzīvotāju reģistrā vai norādītais personas kods ir aktuāls. Modulis ir integrējams atsevišķās programmēšanas vidēs (šobrīd JavaScript un .NET).
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiskā persona. Valsts vai pašvaldības iestādes, kurām deleģētas valsts pārvaldes funkcijas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ierobežotas pieejamības informāciju sniedz pamatojoties uz motivētu rakstisku pieprasījumu, kurā ir norādīts ziņu saņemšanas nepieciešamības tiesiskais pamatojums un ziņu izmatošanas mērķis, kādam informācija tiks izmantota. Ziņu pieprasītājam ir nepieciešams reģistrēties Datu valsts inspekcijā. Ziņu saņēmējs uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai atbilstoši pieprasītajam mērķim un atbilstoši savai kompetencei.
Iedzīvotāju reģistra personas koda korektuma pārbaudes moduļa standarta programmatūras izsniegšana (viens modulis) – EUR 253,68
Iestāžu sadarbība notiek bez maksas, ja tas nepieciešams iestādes funkciju veikšanai un ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Šobrīd Moduli var saņemt tikai elektroniski.
Saņemot programmatūras moduli pēc ārkārtējā stāvokļa ierobežojumu beigām, juridiskās personas pārstāvis uzrāda juridiskās personas izsniegtu pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu – pasi. Valsts un pašvaldību iestādes darbinieks iesniedz iestādes vadītāja vēstuli un uzrāda personu apliecinošu dokumentu – pasi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus