Nepilsoņu vai bezvalstnieku ģimenē dzimuša bērna atzīšana par Latvijas pilsoni
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Saskaņā ar Pilsonības likuma 3.1 pantu bērnu līdz 15 gadu vecumam var atzīt par Latvijas pilsoni, ja abi bērna vecāki ir nepilsoņi vai bezvalstnieki, ne mazāk kā piecus pēdējos gadus pastāvīgi dzīvo Latvijā un: - viņš ir dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta; - viņa pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija; - pirms tam viņš visu laiku ir bijis nepilsonis vai bezvalstnieks. Par bērnu līdz 15 gadu vecumam iesniegumu ir tiesīgs iesniegt: viens bērna vecāks; - bērna māte, ja dzimšanas apliecībā nav ieraksta par bērna tēvu ; - viens no vecākiem, ja otrs no vecākiem ir miris; - aizbildnis, ja pārtrauktas aizgādības tiesības. Sasniedzot 15 gadu vecumu, iesniegumu ir tiesīgs iesniegt tikai nepilngadīgais pats. Šajā gadījumā pilsonības pretendentam ir jāapliecina sava latviešu valodas prasme un jāpierāda, ka pēdējos 5 gadus pastāvīgi dzīvo Latvijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu izskata 1 mēneša laikā no tā saņemšanas.
Ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, iesnieguma izskatīšanu var pagarināt līdz vienam gadam.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz: - izziņa par bērna apmeklējumu vai mācībām izglītības iestādē; - iesniedzēja personu apliecinošs dokuments; - izziņa par pastāvīgo dzīvi Latvijā pēdējos piecus gadus vecākam, ar kuru bērns dzīvo kopā. Viens no vecākiem, ja otrs no vecākiem ir miris,  papildus iesniedz otra bērna vecāka miršanas apliecību vai tiesas nolēmumu par personas izsludināšanu par mirušu. Ja iesniegumu iesniedz persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem, tad tai jāiesniedz izziņu no izglītības iestādes par mācībām pēdējos piecus gadus; - jāiesniedz dokuments, kas apliecina viņas latviešu valodas prasmi: - apliecība un izziņa par pamatizglītības iegūšanu latviešu mācību valodā, apgūstot tajā vairāk nekā pusi no mācību programmas latviešu valodā (4,5 gadi).- ISEC 2011.gadā izsniegtu sertifikātu centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (A, B, C vai D līmenis); Pēc 2011.gada 31.augusta centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 9.klasei) iegūstot tajā kopējo procentuālo vērtējumu, kas nav mazāks par 50 procentiem, vai centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 12.klasei), iegūstot tajā kopējo procentuālo novērtējumu, kas nav mazāks par 20 procentiem.- Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņu vai apliecību, ja nepilngadīgajam ir piešķirta invaliditāte. Iesniegumu par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni iesniedz vecāks PMLP nodaļā,-ja personai ir derīgs elektroniskais paraksts var iesniegt elektroniski MK noteikumos apstiprināto iesnieguma veidlapu, vai iesniedz nepilngadīgais vecumā no 15 līdz 18 gadiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Cēsu nodaļa
PMLP Daugavpils nodaļa
PMLP Dobeles nodaļa
PMLP Gulbenes nodaļa
PMLP Jelgavas nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Cēsu nodaļa
PMLP Daugavpils nodaļa
PMLP Dobeles nodaļa
PMLP Gulbenes nodaļa
PMLP Jelgavas nodaļa
Parādīt visus...