Ārvalstīs dzimuša bērna reģistrēšana Latvijas pilsonībā
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Ārvalstīs dzimušu bērnu atzīšanu par Latvijas pilsoņiem, personas kodu piešķiršana un ziņu iekļaušana Iedzīvotāju reģistrā. Konsultāciju sniegšana pa tel. +371 67219485, +371 67219116 vai pa e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņa dzimšanas brīdī viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmums par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni, personas koda piešķiršanu uz ziņu iekļaušanu Iedzīvotāju reģistrā tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Pārvaldē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bērna likumiskajam pārstāvim (vecākam) dokumenti jāiesniedz jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs vai jānosūta pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Nepieciešams iesniegt:
1) iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni;
2) bērna dzimšanu apliecinošs dokuments (dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra);
3) vecāka (-u) personu apliecinošs dokuments;
4) bērna personu apliecinošs dokuments (ja tāds ir).

Iesniegumu par bērnu līdz 15 gadiem paraksta bērna likumiskais pārstāvis, no 15 gadiem pats bērns.

! Dokumenta legalizācija nav nepieciešama Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs vai Šveices Konfederācijā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas ir paredzēti izmantošanai Latvijā. Kā arī valstīs, ar kurām Latvija ir noslēgusi divpusējos līgumus par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās - Baltkrievija, Kirgīzija, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna. Informācija par dokumentu legalizāciju atrodama: (http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/pakalpojumi/legalizacija/

Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām (legalizētām), izņemot personu apliecinoša dokumenta kopijai.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Aizkraukles nodaļa
PMLP Alūksnes nodaļa
PMLP Balvu nodaļa
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
Parādīt visus...
Pasts Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 8300
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
lēmumu var saņemt klātienē Pārvaldes teritoriālajā nodaļā,  lēmums tiek nosūtīts pa pastu vai e-pastu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Aizkraukles nodaļa
PMLP Alūksnes nodaļa
PMLP Balvu nodaļa
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
Parādīt visus...