Latvijas valsts piederīgo izceļošana no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Izziņas, kas apliecina, ka personai nav šķēršļu izceļot no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs (izņemot uz Krieviju) saņemšana. Konsultācijas pa tel. +371 67219485, +371 67219116 vai rakstot uz e-pastu - pskn@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras vēlas izceļot no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs un kurām ir Latvijas valstiskā piederība (Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
izziņas tiek izsniegtas vienas un piecu darba dienu laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība (Latvijas pilsonis, nepilsonis) un kura vēlas saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdotu izziņu, kas apliecina, ka personai nepastāv šķēršļi izceļošanai no valsts (izņemot uz Krieviju), jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, uzrādot ceļošanas dokumentu, iesniedz: iesniegumu par izziņas saņemšanu (noteiktas formas iesniegums, ko aizpilda nodaļā); attiecīgās valsts, uz kuru izceļo ieceļošanas atļauja, ja tāda nepieciešama; iesniegumu par dzīvesvietas adresi ārvalstīs, ja tā ir zināma uz izziņas pieprasīšanas brīdi.
Ja uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs pārceļas nepilngadīga persona, viņas vārdā iesniegumu par dzīvesvietas adrese ārvalstīs aizpilda bērna likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizbildnis). Persona, kas vēlas izceļot no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi Krievijā, jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, uzrādot ceļošanas dokumentu, iesniedz: iesniegumu par dzīvesvietas adresi Krievijā; pēc iesnieguma iesniegšanas persona vēršas Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijā Federālās migrācijas pārstāvniecībā Latvijā – Krišjāņa Valdemāra ielā 33-27, tālrunis uzziņām 67311940, lai nokārtotu pārceļotāja statusu (pārstāvniecībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu, ka nav nodokļu parāda un garantijas dokumentu par dzīvesvietu Krievijā). Citas valsts pilsoņi, kuri izceļo no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs vēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un nokārto nepieciešamās formalitātes pastāvīgās uzturēšanās atļaujas anulēšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PMLP Rīgas 1.nodaļa
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 8300
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PMLP Rīgas 1.nodaļa
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 8300
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA