Veidlapas juridiskās palīdzības pieprasījumam citā Eiropas Savienības dalībvalstī pārsūtīšana attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei pārrobežu civillietās.
Izvēlētā organizācija: Juridiskās palīdzības administrācija
Īss apraksts:
Veidlapas juridiskās palīdzības pieprasījumam citā Eiropas Savienības dalībvalstī pārsūtīšana attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei pārrobežu civillietās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības uz juridisko palīdzību ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, bezvalstniekiem, Eiropas Savienības pilsoņiem, kas nav Latvijas pilsoņi, bet tiesiski uzturas Latvijas Republikā vai ārzemniekiem (tai skaitā bēgļiem un personām, kurām ir piešķirts alternatīvais statuss Latvijas Republikā)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Aizpildīta veidlapa juridiskās palīdzības pieprasījumam citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī dokumentu kopijas, kas apliecina veidlapā minētās ziņas, tai skaitā par tiesībām pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību pārrobežu civillietās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Juridiskās palīdzības administrācija
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts jpa@jpa.gov.lv
Pasts Juridiskās palīdzības administrācija
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 80001801
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Juridiskās palīdzības administrācija
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts jpa@jpa.gov.lv
Pasts Juridiskās palīdzības administrācija
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 80001801