Ziņu aktualizēšana Iedzīvotāju reģistrā
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par dzīvesvietas adresi ārvalstī, par citas valsts pilsonības iegūšanu, par ārvalstī piešķirto identifikācijas kodu un par izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās, kas izdarītas ārvalsts institūcijās. Informatīvais tālrunis: +371 67209400 vai e-pasts: pskn@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ziņas aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā sniedz persona vai tās likumiskais/pilnvarotais pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ziņas Iedzīvotāju reģistrā tiek aktualizētas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu par dzīvesvietas paziņošanu ārvalstī var iesniegt:
1. klātienē jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā;
2. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;
3. klātienē vai nosūtot pa pastu Latvijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs; (Iesniedzot iesniegumu klātienē, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Nosūtot iesniegumu pa pastu, tam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija.)

Dokumentus par citas valsts pilsonības iegūšanu var iesniegt:
1. klātienē jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā;
2. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;
3. klātienē vai nosūtot pa pastu Latvijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs;
4.  elektroniski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Dokumentus par ārvalstī piešķirto identifikācijas kodu un/vai izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās, kas izdarītas ārvalsts institūcijās, var iesniegt:
1. klātienē jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļā;
2. klātienē Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs;
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Aizkraukles nodaļa
PMLP Alūksnes nodaļa
PMLP Balvu nodaļa
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
Parādīt visus...
Pasts
Aizkraukles nodaļa - pasts
Alūksnes nodaļa - pasts
Balvu nodaļa - pasts
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
PMLP Bauskas nodaļa
Parādīt visus...