Repatriācija
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Izskatīt un pieņemt lēmumu par repatrianta statusa piešķiršanu, izsniegt  pastāvīgās uzturēšanās atļaujas repatriantiem un viņu ģimenes locekļiem (citas valsts pilsoņiem), sniegt vispārēju informāciju par repatriantu sociālajām tiesībām un garantijām, izskatīt repatriantu iesniegumus par materiālās palīdzības sniegšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas pilsonis, ārzemnieks, kuram vismaz viens no augšupejiem  radiniekiem taisnā līnijā ir latvietis vai lībīetis (līvs) un kurš pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā un viņu ģimenes locekļi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pastāv iespēja pakalpojumu saņemt arī 10 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas norādītajā adresē iepriekš pierakstoties uz pieņemšanu pa tālruņiem 67219259, 67219586 vai 67829797.
Jāiesniedz: noteiktas formas iesniegumu, kuru saņemsiet dokumentu iesniegšanas vietā; divas fotokartītes (35x45mm). *Personām, kuras nav Latvijas pilsoņi, papildus nepieciešams: dokuments, kas apliecina latvisko vai lībisko izcelsmi; dzimšanas apliecība; Latvijā atzīts derīgs ceļošanas dokuments-pase; Ārstniecības iestādes izziņa, ka neslimojat ar tuberkulozi; Mītnes zemes kompetentas iestādes izziņa par sodāmību; Rakstisks apliecinājums par Latvijā paredzēto dzīvesvietu; Rakstisks apliecinājums par iztikas līdzekļiem Latvijā. Ģimenes locekļiem nepieciešams arī dokuments, kas apliecina laulību vai radniecību. Jāuzrāda visu dokumentu oriģināli, bet jāiesniedz to kopijas.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PMLP Migrācijas nodaļa
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 8301
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jaierodas lēmumā norādītājā teritoriālajā nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Aizkraukles nodaļa
PMLP Alūksnes nodaļa
PMLP Balvu nodaļa
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
Parādīt visus...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA