Iesniegums par atteikšanos no Latvijas nepilsoņa statusa
Izvēlētā organizācija: LR IEM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
sniegt konsultācijas, izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanu
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas nepilsonis (kurš ir ieguvis citas valsts pilsonību vai kuram tiek garantēta citas valsts pilsonība vai izsniegts ārvalsts ceļošanas dokuments).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai atteiktos no Latvijas nepilsoņa statusa, personai jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs jāiesniedz iesniegums par atteikšanos no nepilsoņa statusa un jāuzrāda dokuments, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanas vai garantijas faktu, vai arī ārvalsts ceļošanas dokuments.
Lēmums par Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanu tiek nosūtīts pa pastu uz personas iesniegumā norādīto dzīvesvietu.
Iesniegums par atteikšanos no nepilsoņa statusa jāiesniedz 30 kalendāro dienu laikā pēc citas valsts pilsonības iegūšanas; iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, ja iesniedzēja paraksts ir notariāli apliecināts; atsakoties no Latvijas nepilsoņa statusa personai jānodod Latvijas nepilsoņa pase vai personas apliecība (ja tāda ir); ja persona vēlas turpināt pastāvīgi uzturēties Latvijas Republikā un tā ir likumā noteiktajā kārtībā atteikusies no Latvijas nepilsoņa statusa, tai ir tiesības pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību (Eiropas Savienības pilsoņiem).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Cēsu nodaļa
PMLP Daugavpils nodaļa
PMLP Dobeles nodaļa
PMLP Gulbenes nodaļa
PMLP Jelgavas nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Cēsu nodaļa
PMLP Daugavpils nodaļa
PMLP Dobeles nodaļa
PMLP Gulbenes nodaļa
PMLP Jelgavas nodaļa
Parādīt visus...