Valsts valodas prasmes pārbaude profesionālo un amata pienākumu veikšanai un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības satura centrs
Īss apraksts:
Personas, kurām nepieciešama valsts valodas prasmes apliecība, valsts valodas prasmes pārbaudi var nokārtot Rīgā un Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī.
Valsts valodas prasmes pārbaudē ir divas daļas - mutvārdu un rakstveida. Rakstveida daļā persona aizpilda lasīšanas testu, rakstīšanas testu un klausīšanās testu. Mutvārdu daļā persona izpilda speciālus runātprasmes pārbaudes uzdevumus.
Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trīs valodas prasmes līmeņos:
A – pamata līmenis;
B– vidējais līmenis;
C – augstākais līmenis.
Informāciju par valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem persona saņem 15 darba dienu laikā pēc valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura fiziska persona. Personu grupu var reģistrēt gadījumos, ja ir saņemts juridiskas personas (uzņēmējsabiedrības, kas nodarbojas ar latviešu valodas apmācību) iesniegums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesnieguma veidlapa, kas atrodama VISC mājaslapā
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts valodas prasmes pārbaude Daugavpilī
Valsts valodas prasmes pārbaude Liepājā
Valsts valodas prasmes pārbaude Rēzeknē
Valsts valodas prasmes pārbaude Rīgā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Uz valsts valodas prasmes pārbaudi jāpiesakās elektroniski, telefoniski vai ierodoties personīgi pie komisijas sekretāra. Ierodoties uz valsts valodas prasmes pārbaudi, līdzi jāņem: pase, kvīts par samaksāto nodevu (par valsts valodas prasmes pārbaudi ir jāmaksā valsts nodeva – Ls 10); iepriekš iegūtā valsts valodas prasmes apliecība, ja tāda ir; personai, kurai ir tiesības uz valsts nodevas atlaidi, uz pārbaudi jāņem līdzi dokuments, kas apliecina šīs tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts valodas prasmes pārbaude Daugavpilī
Valsts valodas prasmes pārbaude Liepājā
Valsts valodas prasmes pārbaude Rēzeknē
Valsts valodas prasmes pārbaude Rīgā

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA