Rēzeknes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Izsniedz atzinumu par izglītojamā vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem no 1.-4.klasei. Izsniedz atzinumus ar ieteikumu par mācību organizēšanu mājās skolēniem no 1.-12. klasei. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu var saņemt vecāki (personas, kas realizē vecāku varu) vai pilnvarota persona (izglītības iestādes pārstāvis) personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izglītojamā pieteikšana izpētei pedagoģiski medicīniskajā komisijā notiek telefoniski, klātienē vai pa e-pastu. Izglītojamā vecāki (personas, kas realizē vecāku varu) iesniedz nepieciešamos dokumentus Rēzeknes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā.
Nepieciešamie dokumenti:
1) vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, iesniegums;
2) izglītības iestādes informācija par izglītojamo;
3) izglītojamā pārbaudes karte;
4) izglītojamā mācību sasniegumu izvērtējums;
5) vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, pase un bērna dzimšanas apliecība.
Komisijas sēdes notiek regulāri – ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@rdc.lv
Telefons 64607173
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@rdc.lv
Telefons 64607173

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA