Augstskolu/koledžu akreditācija
Izvēlētā organizācija: Augstākās izglītības padome
Īss apraksts:
Akreditācijas piešķiršana augstskolām/koledžām - tā nepieciešama,  lai nodrošinātu Latvijas augstākās izglītības iekļaušanos Eiropas vienotā izglītības telpā, ar akreditāciju valsts uzņemas atbildību, ļaujot izsniegt valsts atzītus diplomus.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augstākās izglītības padome
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67223392
Fakss: 67220423
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Augstskolas/koledžas pieteikums tiek saņemts no augstskolas.
2. No augstskolas/ koledžas tiek saņemts augstskolas/ koledžas pašnovērtējuma ziņojums (turpmāk Ziņojums) papīra formātā un elektroniskā formā.
3. Tiek izdarīta atzīme par augstskolas iesnieguma saņemšanu.
4. Uz AIP sēdi tiek aicināti augstskolas/koledžas pārstāvji, lai prezentētu savu iestādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augstākās izglītības padome
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67223392
Fakss: 67220423
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki