Profesionālās pilnveides izglītības programmas kvalifikācijas eksāmena pieņemšana.
Izvēlētā organizācija: Valsts policijas koledža
Īss apraksts:
Klausītājam ir jānokārto sekmīgi visu izglītības programmā iekļauto mācību priekšmetu gala pārbaudījumi, lai viņš tiktu pielaists pie kvalifikācijas eksāmena kārtošanas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Klausītājs.
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai klausītājs tiktu pielaists pie kvalifikācijas eksāmena kārtošanas, ir jānokārto sekmīgi visu izglītības programmā iekļauto mācību priekšmetu gala pārbaudījumi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 304.kab. (administratīvajā korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 27818857
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 304.kab. (administratīvajā korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 27818857
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA