Licencētās profesionālās pilnveides izglītības programmas atkārtota noslēguma pārbaudījuma pieņemšana.
Izvēlētā organizācija: Valsts policijas koledža
Īss apraksts:
Atkārtotu noslēguma pārbaudījumu kārto saskaņā ar profesionālās pilnveides izglītības programmas mācību grafiku.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izglītojamais, kurš apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu.
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja izglītojamais nav nokārtojis noslēguma pārbaudījumu vai to nav kārtojis bez attaisnojoša iemesla, viņam neizsniedz izglītību apliecinošu dokumentu. Līdz ar to, jākārto noslēguma pārbaudījums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 304.kab. (administratīvajā korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 27818857
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 304.kab. (administratīvajā korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 27818857
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA