Licencētās profesionālās pilnveides izglītības programmas atkārtota noslēguma pārbaudījuma pieņemšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policijas koledža
Īss apraksts:
Izglītojamo, kurš noslēguma pārbaudījumā (ieskaitē) saņēmis vērtējumu „neieskaitīts” vai nav to kārtojis bez attaisnojoša iemesla, atskaita no profesionālās pilnveides izglītības programmas. Noslēguma pārbaudījumu (ieskaiti) kārto saskaņā ar profesionālās pilnveides izglītības programmas mācību grafiku, sedzot noslēguma pārbaudes (ieskaites) izmaksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izglītojamais, kurš apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu.
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja izglītojamais nav nokārtojis noslēguma pārbaudījumu vai to nav kārtojis bez attaisnojoša iemesla, viņam neizsniedz izglītību apliecinošu dokumentu. Līdz ar to, jākārto noslēguma pārbaudījums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 304.kab. (administratīvajā korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 27818857
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 304.kab. (administratīvajā korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 27818857
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA