Profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu nodarbību vadīšana ārpus Rīgas (20 personu mācību grupa)
Izvēlētā organizācija: Valsts policijas koledža
Īss apraksts:
Programmas klausītāji - 20 personu mācību grupa. Ja personu skaits grupā būs mazāks par 20, izcenojumu vienai personai aprēķina proporcionāli personu skaitam grupā, kā arī iespējams komplektēt grupu no dažādām institūcijām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Klausītājs.
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešams līgums starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 304.kab. (administratīvajā korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 27818857
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 304.kab. (administratīvajā korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 27818857
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA