Noslēguma pārbaudījums, kārtējais pārbaudījums, referāts
Izvēlētā organizācija: Valsts policijas koledža
Īss apraksts:
Ja izglītojamais savlaicīgi bez attaisnojoša iemesla nenokārto vai nokārto nesekmīgi studiju kursā vai mācību priekšmetā paredzēto kārtējo pārbaudījumu vai referātu, viņam tas jākārto atkārtoti. Ja izglītojamais netiek pielaists, bez attaisnojoša iemesla nav nokārtojis vai nokārtojis nesekmīgi studiju kursa vai mācību priekšmeta noslēguma pārbaudījumu, tad viņš to kārto atkārtoti.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Izglītojamais
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai sekmīgi apgūtu studiju kursu vai mācību priekšmetu, ir jānokārto noslēguma pārbaudījums. Ja izglītojamais nav nokārtojis kādu no kārtējiem pārbaudījumiem, tad viņš netiek pielaists pie noslēguma pārbaudījma. Ja izglītojamais nav nokārtojis noslēguma pārbaudīumu iekšējos normatīvajos aktos noteiktā laikā, tad tiek lemts jautājums par izglītojamā izslēgšanu no izglītības programmas. Ja izglītojamais savlaicīgi bez attaisnojoša iemesla nenokārto vai nokārto nesekmīgi studiju kursā vai mācību priekšmetā paredzēto kārtējo pārbaudījumu vai referātu, viņam tas jākārto atkārtoti. Ja izglītojamais netiek pielaists, bez attaisnojoša iemesla nav nokārtojis vai nokārtojis nesekmīgi studiju kursa vai mācību priekšmeta noslēguma pārbaudījumu, tad viņš to kārto atkārtoti. Studentam nepieciešams izņemt Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā individuālā pārbaudījuma veidlapu, jāapmaksā ar pakalpojuma saņemšanu saistītais maksājums un atkārtoti jākārto pārbaudījums. Jāiesniedz individuālā pārbaudījuma veidlapa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 218.kab. (mācību korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67146280 ; 67219642
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija: 26335927
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 218.kab. (mācību korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67146280 ; 67219642
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija: 26335927
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA