Studiju darba aizstāvēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policijas koledža
Īss apraksts:
Ja pirmā līmeņa profesionālās augstākā izglītības programmas students nav savlaicīgi vai sekmīgi aizstāvējis studiju darbu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pirmā līmeņa profesionālās augstākā izglītības programmas students.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja pirmā līmeņa profesionālās augstākā izglītības programmas students nav savlaicīgi vai sekmīgi aizstāvējis studiju darbu, viņu nepielaiž pie valsts noslēguma pārbaudījuma kārtošanas un ja students netiek pielaists pie valsts noslēguma pārbaudījuma kārtošanas, tad tiek lemts jautājums par studenta eksmatrikulāciju.. Iespējama atkārtota pārbaudījumu kārtošana, studentam nepieciešams izņemt Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā individuālā pārbaudījuma veidlapu, jāapmaksā ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi LVL7.00 un atkārtoti jāaizstāv studiju darbs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 217.kab. (mācību korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67146280 ; 67219642
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija: 26335927
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 217.kab. (mācību korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67146280 ; 67219642
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija: 26335927
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA