Pieteikšanās dokumentu pieņemšana un reģistrēšana pilna vai nepilna laika studijām/mācībām
Izvēlētā organizācija: Valsts policijas koledža
Īss apraksts:
Reflektants, stājoties Valsts policijas koledžā, iesniedz visus nepieciešamos dokumentus un kārto uzņemšanas noteikumos noteiktos iestājpārbaudījumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Reflektants.
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Reflektants, stājoties Valsts policijas koledžā, veic maksājumu par dokumentu pieņemšanu, reģistrēšanu un iestājpārbaudījumu kārtošanu. Reflektants, iesniedz visus nepieciešamos dokumentus, uzrāda maksājuma kvīti un kārto uzņemšanas noteikumos noteiktos iestājpārbaudījumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 218.kab. (mācību korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67146280 ; 67219642
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija: 26335927
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 218.kab. (mācību korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67146280 ; 67219642
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija: 26335927
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA