Atkārtota studiju kursa apguve
Izvēlētā organizācija: Valsts policijas koledža
Īss apraksts:
Ja izglītojamais nav sekmīgi nokārtojis studiju kursa noslēguma pārbaudījumu trīs reizes, tad viņam jāapgūst studiju kurss atkārtoti.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Izglītojamais.
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izglītojamais, pabeidzot studiju kursu, kārto noslēguma pārbaudījumu. Ja izglītojamais nav sekmīgi nokārtojis studiju kursa noslēguma pārbaudījumu trīs reizes, tad viņam jāapgūst studiju kurss atkārtoti. Izglītojamais raksta iesniegumu par nepieciešamību atkārtotu mācību kursa apguvi. Valsts policijas koledžas direktors izdod rīkojumu (pavēli) par atkārtota mācību kursa apguvi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 218.kab. (mācību korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67146280 ; 67219642
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija: 26335927
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 218.kab. (mācību korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67146280 ; 67219642
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija: 26335927
Darba laiki