Kvalifikācijas eksāmens
Izvēlētā organizācija: Valsts policijas koledža
Īss apraksts:
Ja izglītojamais nav sekmīgi nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Izglītojamais.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izglītojamis, pabeidzot izglītības programmu, kārto kvalifikācijas eksāmenu. Ja izglītojamis nav nokārtijis kvalifikācijas eksāmenu, viņam neizsniedz izglītību apliecinošu dokumentu un izglītojamajam ir iespējama atkārtota pārbaudījumu kārtošana. Students raksta iesniegumu par nepieciešamību atkārtoti kārtot pārbaudījumu. Valsts policijas koledžas direktors izdod rīkojumu (pavēli) par atkārtota pārbaudījuma kārtošanu. Students apmaksā ar pakalpojuma saņemšanu saistīto maksājumu, uzrāda maksājuma kvīti un kārto kvalifikācijas eksāmenu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 218.kab. (mācību korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67146280 ; 67219642
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija: 26335927
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ezermalas 10, Rīga, 218.kab. (mācību korpusā)
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67146280 ; 67219642
Fakss: 67736335
Cita kontaktinformācija: 26335927
Darba laiki