Profesionālā rehabilitācija Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskolā
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Pēc profesionālās piemērotības noteikšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūrā personas darbspējīgā vecumā ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti var saņemt valsts apmaksātu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu – apgūt profesionālās izglītības vai prasmju apguves programmu Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu kā atsevišķu pakalpojumu vai kā profesionālās rehabilitācijas sastāvdaļu var saņemt personas darbspējas vecumā, ja tām ir noteikta invaliditāte, prognozējamā invaliditāte vai garīga rakstura traucējumi.
Termiņš:
Sniegtā pakalpojuma ilgums atkarīgs no piemērotākās mācību programmas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Cilvēkiem ar invaliditāti jāpiesakās uz profesionālās piemērotības noteikšanu pa tālruni: + 371 29187093, + 371 29249084, vai ierodoties uz vietas Slokas ielā 68, 204.kabinetā, Jūrmalā.
Pārējiem pretendentiem jāiesniedz:
1)Iepriekš iegūtās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija,
2)Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (derīga vienu mēnesi),
3)Ja notikusi personas uzvārda/vārda maiņa - uzvārda/vārda maiņas apliecinoša dokumenta kopija,
4)Jāuzrāda pase, identifikācijas apliecība vai dzimšanas apliecība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jūrmalas profesionālā vidusskola
Profesionālās piemērotības noteikšana
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši izvēlei vai saskaņā ar profesionālās piemērotības ietvaros noteikto izvērtējumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jūrmalas profesionālā vidusskola
Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: +371 28304941
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki