Bērna uzņemšana Kazdangas pirmsskolas izglītības iestādes "Ezītis" rindā
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus Kazdangas pirmsskolas izglītības iestādē "Ezītis", kas īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, pirmsskolas vecuma bērnu  vispusīgu attīstīšanu, audzināšanu un sagatavošanu skolai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Piereģistrēšana rindā uzreiz pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē, Kazdangas pirmsskolas izglītības iestādē “Ezītis”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Vecāka iesniegums  (veidlapa).
2. Bērna dzimšanas apliecība.
3. Vecāka personas apliecinošs dokuments.
4. Bērna medicīniskā karte.
5. Profilaktiskās potēšanas karte.
6. Ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli.
7. Izziņa par bērna un viena vecāka deklarēto dzīvesvietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kazdangas pirmsskolas izglītības iestāde "Ezītis"
Adrese: Liepu gatve 6, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes nov., LV-3457
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63449908