Saņemt pašvaldības atbalstu privātās pirmsskolas izglītības programmas vai bērnu uzraudzības pakalpojuma saņēmējam
Izvēlētā organizācija: Siguldas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums sniedz iespēju saņemt pašvaldības atbalstu privātās pirmsskolas izglītības programmas vai bērnu uzraudzības pakalpojuma izmaksu segšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bērna likumīgais pārstāvis iesniedz pašvaldībā iesniegumu un tā pielikumums (ja nepieciešams)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde
Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs
Pasts Siguldas novada pašvaldība
Adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Saņemšanas solis
Pēc līguma noslēgšanas privātā izglītības iestāde/ bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējs līdz katra mēneša 5.datumam iesniedz pašvaldības Izglītības pārvaldē rēķinu par iepriekšējo mēnesi pašvaldības atbalsta saņemšanai. Rēķins tiek pārbaudīts un norēķini tiek veikti līdz katra attiecīgā mēneša 15.datumam, naudas līdzekļus ieskaitot privātās izglītības iestādes/ bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēja kontā kredītiestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus