E-pakalpojums "Informācija par aukles statusu reģistrā"
Izvēlētā organizācija: LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Īss apraksts:
E-pakalpojums nodrošina  lietotājam iespēju sinhroni saņemt aktuālu informāciju par datiem Aukļu reģistrā. Pakalpojuma izpildes laikā tiek sniegtas ziņas no Valsts izglītības informācijas sistēmas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pakalpojums tiek izpildīts tūlītēji.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Autentifikācija
E-pakalpojuma saņēmējs saņem pakalpojumu bez autentifikācijas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Iepazīšanās ar E-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un instrukciju
E-pakalpojuma saņēmējs iepazīstina un apstiprina iepazīšanos ar E-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Ievada meklēšanas kritērijus un pieprasa datus
Persona ievada meklēšanas kritērijus pēc kuriem vēlas atrast informāciju par auklēm. Jāievada vismaz viens no kritērijiem. Tiek nodrošināti sekojošie meklēšanas kritēriji:
• vārds, uzvārds;
• adreses daļa (piemēram, novads/republikas pilsēta);
• reģistrācijas numurs (Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā);
• pakalpojuma sniegšanas forma (īslaicīga, pilna laika u.c.).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Datu attēlošana ekrānformā
Ekrānformā tiek attēloti dati par auklēm, kas atbilst meklēšanas kritērijiem. Ja VIIS, pēc meklēšanas kritērijiem, netika atrasti nekādi dati, tiek parādīts paziņojums "Pēc norādītajiem kritērijiem netika atrasts neviens ieraksts"
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / E-pakalpojuma izmantošanas pabeigšana
E-pakalpojuma saņēmējs beidz pakalpojuma lietošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA