Eiropas izglītības sistēmu informācijas tīkla Eurydice darbības nodrošināšana Latvijā
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Eurydice tīkla Latvijas nodaļa izstrādā un regulāri atjauno Latvijas izglītības sistēmas aprakstu, sagatavo pieprasīto informāciju par specifiskiem izglītības jautājumiem; apkopo Eurydice tīkla centralizētajiem apskatiem iesniedzamo informāciju par izglītību Latvijā; organizē tīkla ietvaros izstrādāto publikāciju tulkošanu un sagatavošanu publicēšanai latviešu valodā; izplata tīkla izstrādātās publikācijas. Vairāk informācijas VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā Starptautiskās pētniecības programmas..
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Izglītības jomā strādājoši politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji gan valsts, gan pašvaldību iestādēs Latvijā un Eiropā;
• nevalstiskās organizācijas un pilsoniskās kustības, kas strādā ar izglītības politikas jautājumiem;
• studenti, skolotāji un akadēmiskais personāls studiju un pētnieciskos
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa tālruni, pa pastu vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67814322
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija: