Bērnu uzņemšana Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Pirmsskolas izglītības iestādēs bērnus var pieteikt jebkurā iestādē, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu (0101 1111 ), Pļaviņu novada pašvaldības teritorijā. Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst no 1,5 (pusotra) gada līdz 7 (septiņu) gadu vecumam. Obligāta ir piecgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības programmas apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par 1 (vienu) gadu, pamatojoties uz vecāku vai aizbildņu iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

Grupas tiek komplektētas pēc iespējas atbilstoši vecumposmiem un pieejamajai telpu platībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Vienas darba dienas laikā bērns tiek reģistrēts pirmsskolas izglītības iestādes reģistrā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Jumītis”, 1.maija ielā 4,Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads, LV-5120,
Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Jumītis” filiālē “Bērziņš”, Rīgas ielā11a, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV 5120
Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādē ”Jumītis” filiālē “Zīļuks”,”Pagastmāja”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads LV-5109.

Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis”,1.maija iela 4,Aiviekstes pagasts,  Pļaviņu novads, LV-5120,
Pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis” filiāle “Bērziņš”, Rīgas iela 11a, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV -5120,
Pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis”, filiāle “Zīļuks”,”Pagastmāja”
Vietalvas pagasts , LV 5109.

Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pirmsskolas izglītības iestādes oficiālo e-pastu: jumitis@plavinas.lv

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts, uzrādot oriģinālu;
3) medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis”
Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāle "Bērziņš"
Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāle "Zīļuks"
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis”,1.maija iela 4, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads.

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis” filiāle “Bērziņš”, Rīgas iela 11a, Pļaviņas.

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis” filiāle “Zīļuks”, “Pagastmāja”, Pļaviņu novads.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis”
Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāle "Bērziņš"
Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāle "Zīļuks"