Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) īsteno Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmu, lai veicinātu kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu un cilvēkresursu atjaunotni zinātnē.
Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.
Projektā atbalstāmās darbības ir fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošana, tehnoloģisko tiesību aizsardzības nodrošināšana, zināšanu un tehnoloģiju pārnese, kompetenču pilnveidošana, kā arī starptautiskās mobilitātes un tīklošanās īstenošana.
Viena pētniecības pieteikuma finansējuma apjoms ir 133 806 euro, īstenošanas laiks – 3 gadi. Pieejamais finansējums ir vairāk nekā 64 milj. euro. Projekts tiek īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
• Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas;
• LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants;
• Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks (pēcdoktorants), kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā 5 gadus pirms pētniecības piete
Termiņš:
Visu laiku, atbilstoši izsludinātām atlases kārtām, līdz 2023. gada 31. decembrim
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa tālruni, pa pastu vai e-pastu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67814322
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67814322